Zaoberáme porezom guľatiny (mäkkého dreva - prevažne smrek, jedľa, smrekovec a borovica), ktorej výstupom je výroba stavebného reziva a stolárskeho reziva.

Smrekové výrezy sa spracúvajú na uhlových pílach, ktoré produkujú kvalitné ostrohranné rezivo. Odberateľské portfólio sa skladá z domácich odberateľov a odberateľov zo zahraničia prevažne z Maďarska, Českej republiky, Rakúska a Talianska. V tomto období vyrábame najviac pre domáci trh (stavebné rezivo, drevené obaly, palety) cca 70 % produkcie, 30 % pre zahraničie. 

Máme vlastnú sušiareň reziva využívanú  na sušenie prírezov.


IMG_3799 IMG_3825 IMG_3906 IMG_3956 IMG_3969 IMG_3975 IMG_4003 IMG_4006 IMG_4012 IMG_4056 IMG_4087 IMG_3873