Partizánska cesta 2913

Pondelok - Piatok: 07:00 - 15:30

Píla Hriňová

Píla Hriňová

Naša spoločnosť s vyše 30 ročnou históriou v oblasti drevospracujúceho priemyslu a výroby drevených obalov je významným zamestnávateľom v regióne spádových miest Hriňová, Detva, Brezno.

Sídlom spoločnosti je od samého začiatku mesto Hriňová situované na úpätí pohoria Poľana v srdci stredného Slovenska. Za uplynulých 30 rokov sa firme úspešne darí budovať a modernizovať okrem výrobnej prevádzky a výrobnej technológie aj sociálne a administratívne zázemie ako aj obslužné a expedičné komunikácie.

Vlastnícke imanie spoločnosti je rýdzo slovenské s vlastným výrobno-administratívnym areálom. Zaoberáme sa hlavne porezom ihličnatej guľatiny a výrobou drevených, špeciálnych a personifikovaných hybridných obalových systémov ako aj sušením reziva.

Medzi naše výrobné produkty patria:

 • Stavebné rezivo
 • Stolárske rezivo
 • Šalovacie prípadne paletové rezivo
 • Palety typizované resp atypické
 • Drevené obaly
 • Personifikované hybridné obaly
 • Malé drevené stavby

Vysokú spokojnosť našich stabilných zákazníkov a obchodný podiel na trhu Slovenska a Maďarska sme získali zodpovedným prístupom s využitím moderných technológií na spracovanie dreva a poctivej práci vyše 100 zamestnancov.

Výrobné a administratívne procesy sú procesne riadené radou certifikačných autorít ako ISO 9001 a ISO 14001.

Našimi výrobkami uspokojujeme zákaznícke portfólio v nasledovných odvetviach priemyslu:

 • Aeronautika
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Zbrojársky priemysel
 • Nábytkársky priemysel
 • Automotive
 • Letecký priemysel


Certifikáty:

Poslať správu

Píla Hriňová

Kontakt

logo-img