Firma Peter Krnáč – PKM má jednu s hlavných pôsobností vo výrobe typizovaných a atypických paliet, výrobe drevených obalových systémov, boxov a debien. Na ich výrobu používame ihličnaté rezivo a veľkoplošné materiály (preglejka, OSB, a iné).

Firma zaviedla a používa pri výrobe drevených obalov a paliet systém manažérstva kvality podľa normy ISO 900:2015 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015. Realizujeme širokú variabilitu výroby drevených paliet a obalov na základe požiadavky a návrhu zákazníka, prípadne vypracovaného návrhu zo strany našej spoločnosti. Drevené obaly sú určené prevažne pre rôzne odvetvia priemyslu.