Priložené dokumenty:

Názov Typ súboru Veľkosť
   a) Výzva na predloženie ponúk [doc] 84 kB
  b) príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií [doc] 33 kB
  d) príloha č. 3 – Zmluva o dielo [docx] 54 kB
  c) príloha č. 2 – Výkaz výmer [zip] 98 kB
  e) príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním údajov [doc] 29 kB
  f) príloha č. 5 - Projektová dokumentácia [zip] 12,013 kB